سررسید پلاکدار

هیچ محصولی یافت نشد.

سررسید پلاکدار چیست؟

سررسید پلاکدار یک نوع سالنامه تبلیغاتی است که دارای یک پلاک فلزی یا پلاستیکی روی جلد آن است. این پلاک معمولا دارای لوگو، نام یا شعار شرکت یا سازمان سفارش دهنده است و با روش های مختلفی مانند لیزر، داغکوب، چاپ و … روی پلاک قرار می گیرد. سررسید پلاکدار یک هدیه تبلیغاتی مناسب برای اهداء به مشتریان، همکاران، کارمندان و … است که نشان دهنده احترام، قدردانی و حرفه ای بودن شرکت یا سازمان است.

انواع سررسید پلاکدار

سررسید پلاکدار با انواع مختلف جلدها، کاغذ ها، صفحات و قطعات تولید می شود. برخی از این انواع عبارتند از:

سررسید وزیری: سررسید وزیری دارای قطع بزرگتری نسبت به سایر سررسید ها است و معمولا در قطع ۱۷×۲۴ سانتی متر تولید می شود. این قطع به دلیل شباهت به قطع رحل در ایران رایج است و به همین دلیل نام وزیری گرفته است.

سررسید اروپایی: سررسید اروپایی دارای قطع کوچکتری نسبت به سایر سررسید ها است و معمولا در قطع ۱۳×۲۱ یا ۱۴×۲۱ سانتی متر تولید می شود. این قطع به دلیل شباهت به قطع رقع در اروپا رایج است و به همین دلیل نام اروپایی گرفته است.

سررسید خشت: سررسید خشت دارای قطع بزگتر و عمود تولید ميشود .قطع خشتي در حال حاظز بودن طولي بيشتز از عزضي خود ، عمودي ياد ميشود .قطع خشتي در حال حاظز بودن طولي بيشتز از عزضي خود ، عمودي ياد ميشود .قطع خشتي در حال حاظز بودن طولي بيشتز از عزضي خود ، عمودي ياد ميشود .قطع خشتي در حال حاظز بودن طولي بيشتز از عزضي خود ، عمودي ياد ميشود .قطع خشتي در حال حاظز بودن طولي بيشتز از عزضي خود ، عمودي ياد ميشود .قطع خشتي در حال حاظز بودن طولي بيشتز از عزضي خود ، عمودي ياد ميشود .قطع خشتي در حال حاظز بودن طولي بيشتز از عزضي خود ، عمودي ياد ميشود .قطع خشتی دارای قطع ۱۶×۲۳ سانتی متر تولید می شود.

سررسید رقعی: سررسید رقعی دارای قطع متوسطی نسبت به سایر سررسید ها است و معمولا در قطع ۱۴×۲۰ سانتی متر تولید می شود. این قطع به دلیل شباهت به قطع رقع در ایران رایج است و به همین دلیل نام رقعی گرفته است.

سررسید رحلی: سررسید رحلی دارای قطع بسیار بزرگ و افقی تولید می شود. قطع رحلی در حال حاضر کمتر استفاده می شود و معمولا برای سفارشات خاص و با کیفیت بالا تولید می شود. این قطع به دلیل شباهت به قطع رحل در ایران رایج است و به همین دلیل نام رحلی گرفته است.

جلد چرم: جلد چرم دارای کیفیت و دوام بالایی است و نشان دهنده لوکس و زیبایی است. جلد چرم ممکن است از چرم طبیعی یا چرم مصنوعی باشد. جلد چرم قابلیت داغکوب کردن لوگو و نام برند روی پلاک را دارد.