چگونه با استفاده از تقویم محتوا استراتژی بازاریابی خود را بهبود بخشید؟

تقویم محتوا یک ابزار برنامهریزی و اجرای استراتژی محتوا است که میتواند در افزایش کارایی و کیفیت بازاریابی محتوا نقش مهمی داشته باشد. با استفاده از تقویم محتوا میتوانید موضوعات، زمانبندی، پلتفرمها، نوع و فرمت محتوا را مشخص کنید و به تیم خود دستورالعملهای لازم را بدهید. همچنین میتوانید با استفاده از تقویم محتوا، محتوای خود را با اهداف تجاری، رویدادها، مناسبتها و علایق مخاطبان هماهنگ کنید و از اندازهگیری و بهبود مستمر عملکرد محتوا اطمینان حاصل کنید. در این مقاله به شما نشان میدهیم که چگونه میتوانید با سه گام ساده یک تقویم محتوا ایجاد کنید و از آن برای بهبود استراتژی بازاریابی خود استفاده کنید.

گام اول: ایدههای محتوا را جمع آوری و دسته بندی کنید

اولین گام برای ساختن یک تقویم محتوا این است که ایدههای محتوا را جمعآوری و دستهبندی کنید. برای این کار میتوانید از منابع مختلفی مانند:

 • تحلیل کلمات کلیدی و رقبا
 • بررسی نیازها و سوالات مخاطبان
 • بررسی اهداف و استراتژیهای تجاری
 • بررسی رویدادها و مناسبتهای مرتبط با حوزه کاری
 • بررسی ترندها و اخبار مربوط به صنعت و بازار

سعی کنید ایدههای محتوا را بر اساس موضوع، هدف، مخاطب و مرحلهی قیاسی (Awareness, Interest, Desire, Action) دستهبندی کنید. این کار به شما کمک میکند تا محتوای مناسب را برای هر مخاطب و هر مرحله از چرخه خرید ایجاد کنید.

گام دوم: زمانبندی و پلتفرمهای محتوا را مشخص کنید

دومین گام برای ساختن یک تقویم محتوا این است که زمانبندی و پلتفرمهای محتوا را مشخص کنید. برای این کار میتوانید از عواملی مانند:

 • تحلیل عملکرد محتوای گذشته
 • تحلیل رفتار و عادات مخاطبان
 • تحلیل فرصتها و چالشهای بازار
 • تحلیل منابع و ظرفیتهای تیم

سعی کنید زمانبندی و پلتفرمهای محتوا را بر اساس اهمیت، اولویت، تأثیر و امکانپذیری محتوا انتخاب کنید. این کار به شما کمک میکند تا محتوای خود را در زمان و مکان مناسب به مخاطبان خود ارائه کنید.

گام سوم: تقویم محتوا را ایجاد و به روزرسانی کنید

سومین و آخرین گام برای ساختن یک تقویم محتوا این است که تقویم محتوا را ایجاد و به روزرسانی کنید. برای این کار میتوانید از ابزارهای مختلفی مانند:

 • اسپردشیتها (مانند اکسل یا گوگل شیت)
 • نرمافزارهای مدیریت پروژه (مانند ترلو یا آسانا)
 • نرمافزارهای تخصصی تقویم محتوا (مانند کوزنتنت یا لومن۵)

سعی کنید تقویم محتوا را به صورت جامع، قابل فهم، قابل اشتراک و قابل انعطاف طراحی کنید. این کار به شما کمک میکند تا تیم خود را در جریان برنامهها و وظایف قرار دهید و از هماهنگی و همکاری بین اعضا اطمینان حاصل کنید. همچنین سعی کنید تقویم محتوا را به صورت مداوم بازبینی و به روزرسانی کنید. این کار به شما کمک میکند تا از عملکرد محتوا خود آگاه شوید و از فرصتها و چالشهای جدید پیشرو استفاده کنید.