عید سعید قربان در سال 1403 در چه تاریخی است ؟

تاریخ عید سعید قربان در سال ۱۴۰۳ با تقویم شمسی برابر است با:

  • روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
  • روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
  • روز ١٠ ذي الحجة ١٤٤٥ قمرى

به طور کلی، تاریخ عید سعید قربان هر ساله در ۱۰ ماه ذیالحجه است. این روز به عنوان یک جشن اطاعت و فداکاری در بسیاری از کشورهای اسلامی شناخته شده است. در این روز، مسلمانان که قادر هستند، گوسفند، گاو، شتر و یا بز را قربانی میکنند و گوشت آن را بین خود، فقیران و نزدیکان تقسیم میکنند