بهترین زمان سفارش سررسید

ه طور کلی، بهترین زمان سفارش سررسید، اوایل پاییز و قبل از شروع زمستان است. چرا که چاپ و طراحی سررسید در این بازه زمانی با سرعت و هزینه کمتری انجام میشود. در نتیجه، سفارشات قبل از سال تحویل به دست مشتریان خواهد رسید. برخی از مزایای سفارش سررسید در این زمان عبارتند از:

  • عدم اختلال در برنامهریزی و دریافت سالنامه در مدت زمان مشخص شده
  • افزایش کیفیت چاپ و فرصت کافی جهت طراحی ایدهآل
  • اقتصادی بودن هزینهها و بالا رفتن کیفیت
  • امکان سفارشات سالنامه در تیراژهای کم و محدود