کریسمس در سال 1403 در چه تاریخی است ؟

کریسمس: این یک جشن مسیحی است که در روز ۲۵ دسامبر برگزار میشود و به مناسبت میلاد عیسی مسیح گرامیداشت میشود. این جشن با آیینهای ویژه مانند آراستن درخت کریسمس، توزیع هدیه و خوردن غذاهای خاص همراه است. شخصیت نوئل نیز نقش مهمی در این جشن دارد.