ولنتاین در سال 1403 در چه روز و تاریخی است؟

روز ولنتاین در سال ۱۴۰۳ با تقویم شمسی برابر است با:

  • روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۳
  • روز ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ میلادی
  • روز ۱۶ جمادى الثانى ۱۴۴۶ قمرى

به طور کلی، روز ولنتاین هر ساله در ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) جشن گرفته میشود. این روز به عنوان یک جشن عشق و محبت در بسیاری از کشورها شناخته شده است. اما این روز همچنین به عنوان یک روز جشن مسیحی برای بزرگداشت ولنتاین قدیس، یک شهید مسیحی که در قرن سوم میلادی زندگی میکرد، نیز مورد توجه قرار میگیرد

بسته به سنتها و فرهنگهای مختلف، روز ولنتاین با رسوم و مراسم گوناگون جشن گرفته میشود. برخی از این رسوم عبارتاند از:

  • ارسال کارت تبریک، شکلات، گل، جواهرات و هدایای دیگر به عزیزان
  • دعوت عشقها به شام رمانتیک، سینما، تئاتر و فعالیتهای دیگر
  • خدمات کلیسایی، دعای نهروزه و پخش نقرهایهای شکل دل
  • دوستیابی، اظهار علاقه و پیشنهاد ازدواج

اما در بعضی از کشورها، روز ولنتاین با مقاومت، اعتراض و منع روبرو شده است. برخی از دلایل این مخالفتها عبارتاند از:

  • تضاد با مذهب، فرهنگ و قانون
  • تجارتگرایی، تبعیضآمیزی و تحقیر عشق
  • تقلید بی معنا از